INTERNET MAX
Iskoristite prednosti i uz novi ugovor za Internet Max 20, 50, 100 dobijate i:SLA (Service level Agreement)*


*SLA (Service Level Agreement) je ugovorni sporazum o nivou kvaliteta usluge između Telekoma Srbija i korisnika. SLA Internet Max garantuje kontinuitet prilikom korišćenja servisa. Garantovano vreme za otklanjanje smetnji (Restore time) je ≤ 24 časova.

Instalaciju opreme u Vašim prostorijama.


Neograničen Internet
Dinamička IP adresa
WiFi modem i spliter
Jedan e-mail nalog (mailbox 1GB)
+SLA
+Instalacija opreme
Cene su prikazane sa PDV-om

U toku korišćenja usluge, imate mogućnost prelaska na Internet Max sa većom brzinom pristupa, bez plaćanja naknade za promenu paketa.

Ugovor za Internet Max zaključujete na period od 24 meseca.


 
 
Neograničen Internet
Dinamička IP adresa
WiFi modem i spliter
Jedan e-mail nalog (mailbox 1GB)

Dodatna usluga – Fiksna IP adresaUz Internet Max možete uzeti dodatnu uslugu Fiksna IP adresa i koristiti u toku jednog meseca, uz mesečnu naknadu od 590 dinara.

Počev od prve aktivacije dodatne usluge Fiksna IP adresa, korisniku će automatski biti aktivirana svakog narednog meseca sve dok korisnik ne otkaže njeno korišćenje.

Prenesi ADSLMigracioni kod (MIK) Vam omogućava da na jednostavan način pređete sa ADSL usluge drugog Internet servis provajdera, na korišćenje naše Internet usluge – Internet Max. Vaš trenutni Internet provajder je u obavezi da Vam na Vaš zahtev izda Migracioni kod koji je potrebno navesti u web prijavi za korišćenje naših Internet Max usluga. U periodu prelaska bez prekida ćete imati Internet za Vaš Internet Max.